Keurmerk uitvaartzorg

Stichting Keurmerk Uitvaartzorg

Vanaf januari 2016 is Begrafenisverzorging Den Hollander in het bezit van het keurmerk Uitvaartzorg van de SKU Stichting Keurmerk Uitvaartzorg.
Een begrafenis is een emotionele gebeurtenis. Wanneer u een begrafenis moet laten verzorgen, wilt u dat dit goed gebeurt.
Wij van Begrafenisverzorging Den Hollander willen dat ook voor u. Wij werken volgens de strenge eisen van het Keurmerk Uitvaartzorg om de begrafenis goed en waardig te laten verlopen, geheel volgens uw wens.
Dit keurmerk is hét kwaliteitskeurmerk voor de uitvaartbranche met een vermelding op ConsuWijzer.nl en beloond met een 10 door de Raad voor Accreditatie.
 
De eisen van de Stichting Keurmerk waar wij aan voldoen bieden u als nabestaande duidelijkheid over de kwaliteit van uw begrafenisonderneming.
U kunt erop vertrouwen dat de dienstverlening van alle keurmerkhouders aan deze zes eisen voldoen. Jaarlijks toetst een onafhankelijke instelling of zij nog aan deze hoge kwaliteitseisen voldoen.

Heldere afspraken over uitvoering
- De begrafenisverzorger legt alle gemaakt afspraken schriftelijk vast. Ook wanneer deze later mogelijk wijzigen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.
 
Transparante kostenbegroting
- Ook de gemaakte prijsafspraken legt de begrafenisverzorger schriftelijk vast, inclusief latere wijzigingen.
 
Goede organisatie van de begrafenis
- De begrafenisverzorger garandeert een correcte uitvoering van de uitvaart van begin tot eind, en stelt voor elke uitvaart een uitgebreid dossier samen.
 
Bekwaam personeel
- Het personeel van de begrafenisonderneming is gekwalificeerd, houdt kennis op peil en verzorgt jaarlijks voldoende uitvaarten. Om de vakbekwaamheid van begrafenisverzorgers te borgen is er het Register Uitvaartverzorgers. In dit register zijn begrafenisverzorgers opgenomen die werken voor een begrafenisonderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg, het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) hebben behaald én kunnen aantonen dat zij voldoende ervaring opdoen en nascholing volgen. Voor begrafenisondernemingen met het Keurmerk is het verplicht dat 75% van de begrafenissen wordt verzorgd door begrafenisverzorgers die in het Register Uitvaartverzorgers zijn opgenomen.
 
Doelmatige klachtenafhandeling
- De begrafenisverzorger hanteert een adequate klachtenafhandelingsprocedure.
Wanneer de klacht niet in samenspraak tussen de begrafenisverzorger en de opdrachtgever kan worden opgelost, wordt de klacht in behandeling genomen door de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.
 
Klanttevredenheidsonderzoek
- De tevredenheid van de klant staat natuurlijk voorop. De De begrafenisverzorger vraagt daarom na elke begrafenis feedback aan de opdrachtgever. Iedere keurmerkhouder is verplicht om minimaal één keer per jaar de resultaten van dit klanttevredenheidsonderzoek te analyseren en waar nodig de dienstverlening aan te passen.

Heeft u hierover nog vragen dan beantwoorden wij die graag voor u.

Voor meer informatie over Stichting Keurmerk Uitvaartzorg klik hier.

Algemene Voorwaarden van de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen

klik hier