De begrafenis

Na het laatste afscheid van de overledene wordt de kist gesloten, hetzij door u als familie of door ons.

Na vertrek vanuit het woonhuis of het samenkomen in de aula of kerk wordt u door ons op een piëteitvolle wijze begeleid.

Een kenmerk van Begrafenisverzorging Den Hollander is dat de overledene op de begraafplaats, in de kerk of ander gebouw door dragers wordt gedragen. Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat dit laatste ook wordt gedaan door familieleden.

De rouw- of herdenkingsdienst wordt verzorgd door uzelf, een predikant of in bijzondere situaties door de begrafenisondernemer.

Bij de bespreking van de begrafenis heeft u aangegeven óf en hoe ver de kist moet dalen in het graf.

Na de plechtigheid kan een broodmaaltijd voor u worden geserveerd.