Grafmonument

Na de begrafenis wordt vaak gevraagd om te adviseren in de eventuele aankoop van een grafsteen. Uit de praktijk is gebleken, dat ook hierin een goed advies belangrijk is.

Enkele voorbeelden: