Persoonlijk gesprek

Er wordt wel eens gezegd, de enige zekerheid in dit leven is, dat wij allen moeten sterven. Toch zijn er helaas weinigen die al bij hun leven kenbaar hebben gemaakt wat er gebeuren moet na hun sterven.

Voor uw nabestaanden is het van groot belang te weten hoe u de begrafenis zou willen laten uitvoeren. De praktijk wijst uit dat o.a. vragen “hoe zou moeder begraven willen worden?” of “zou vader een bijbeltekst boven de rouwkaart gehad willen hebben?” steeds weer terugkeren.

In een persoonlijk gesprek bij u thuis kunt u ons kenbaar maken wat er gebeuren moet en op welke wijze uw begrafenis moet plaatsvinden. Zaken als: condoleren wel of niet voorafgaande aan de begrafenis, het plaatsen van advertenties, waar moet worden opgebaard, wel of niet een eigen graf, komen aan de orde.

Naar aanleiding van dit gesprek ontvangt u een gespecificeerde kostenbegroting, waarmee u gelijktijdig kunt vaststellen wat de kosten van een begrafenis zijn.

Wij adviseren u een map samen te stellen waar u de bovenstaande gegevens in opbergt, samen met eventuele begrafenispolissen en adressen van personen die zeker een rouwkaart moeten ontvangen. Tegen een vertrouwenspersoon vertelt u waar deze map ligt opgeborgen.