Rooms Katholieke Sint Barbara

Rooms Katholieke Begraafplaats Sint Barbara
Reviusplein 7
3141 SV Maassluis
Mail: begraafplaats.stbarbara@goedeherderparochie.nl of naar: secretariaat@appp.nl.
Tarieven Rooms Katholieke Begraafplaats Sint Barbara

In de jaren 60 van de vorige eeuw is deze begraafplaats in gebruik genomen op de huidige locatie. De oude RK begraafplaats lag aan het Kerkhoflaantje, ter hoogte van de huidige kruising Mgr. W.M. Bekkerslaan met de H.R. Holststraat.
Rustplaats van de verzetsstrijder Jac. Boezeman.

Grafkeuze op de Rooms Katholieke Begraafplaats Sint Barbara:
- Algemene graven voor 10 jaar.
- Familie graven voor 2 personen voor 20 jaar.

Bij de begraafplaats is beperkte parkeergelegenheid aanwezig.