Scheldestraat

Algemene Begraafplaats aan de Scheldestraat
Scheldestraat 3A
2991 AJ Barendrecht
Tel. 018 053 22 66
Mail: begraafplaats@barendrecht.nl

Tarieven Gemeente Barendrecht

De begraafplaats is op 1 juni 1871 geopend en bestond toen uit wat nu het historische deel wordt genoemd. In 1921, 1923, 1960 en 1989 is er opnieuw grond aangekocht voor uitbreiding van de begraafplaats. Op het oudste historische deel, het zogenaamde ovaal, liggen graven vanaf 1872. Hier liggen enkele notabelen begraven. Om het ovaal heen liggen graven daterend tot medio 1953. De eenvoudige (voormalige) aula is gebouwd rond 1937. Deze is in 2017 gerestaureerd en daarna in gebruik genomen als kantoor en personeelsruimte. Het historische deel inclusief de oude aula vallen onder de Monumentenverordening van de gemeente Barendrecht vanwege de sociaal-cultuurhistorische betekenis, de datering van de graven, de gaafheid, de personen die er begraven zijn en de bijzondere grafstenen. (LoB)