Den Ouden Dijck

Begraafplaats Den Ouden Dijck
Derde Barendrechtseweg 462
2992 SN Barendrecht
Tel: 018 053 22 66
Mail: begraafplaats@barendrecht.nl

Tarieven Gemeente Barendrecht

Op deze begraafplaats wordt sinds 2003 begraven.
Begraafplaats Den Ouden Dijck te Barendrecht heeft het karakter dat wordt gekenmerkt als een landgoed, waarin de kenmerken uit de omgeving, polder en kreken terugkomen. 

De kreek doorsnijdt en compartimenteert de begraafplaats, het landgoed voegt de compartimenten door middel van lanen weer samen. Het landgoedmodel krijgt verder gestalte door de situering van de aula en het dienstgebouw als hoofdhuis en bijgebouwen op een centrale positie. 

Een oprijlaan verbindt het hoofdgebouw met de openbare weg. De waterpartij, als gracht vormgegeven zorgt voor een representatieve scheidslijn.  

Bij het concept heeft het recreatieve aspect aandacht gekregen, met een uitgangspunt dat een begraafplaats een sfeervolle plek moet zijn waaraan een zekere verblijfskwaliteit niet ontbreekt. Onder andere met een wandelpadenstructuur en het aanbieden van verpoosplekken wordt dit nagestreefd. Het landgoedconcept biedt flexibiliteit voor inrichting, fasering en uitbreiding. (LoB)